FORGOT YOUR DETAILS?

Tarihi Çini

Cumartesi, 04 Kasım 2017 by

Türk çini sanatının tarihi ilk Türk devletlerinden Karahanlılara kadar dayanmaktadır. Bu da çini sanatının bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Çini sanatında zirve noktamız olan Osmanlı çiniciliği günümüze kalan estetik bir görüntüye sahip miraslardandır. Çini sanatının başlangıcı çok eskilere dayanmasına rağmen günümüzde bile önemini kaybetmemiştir. Genel olarak cami ve türbelerin duvar süslemelerinde karşılaştığımız

YUKARI